Blog

To-do liste ne delujejo

Angleški pregovor pravi: "Man plans and God laughs" oziroma, če prevedem Človek dela plane, Bog pa se smeji, saj ve, da postavljanje teh planov ni realno. 

Toda zakaj. Zakaj danes TODO liste ne delujejo. Tudi sam imam vse planirano v TODO listah, ki so razporejene glede na aktivnost ali glede na stranko. Toda tudi sam ugotavljam, da tako kot je zgoraj zapisano, te TODO liste postajajo vse daljše, saj nikoli ne uspem vsega postoriti, kvečjemu le dodajam aktivnosti na te todo liste. 

Toda zdaj sem našel rešitev. Razlog, da mi nikoli ne uspe opraviti vseh TODO elementov je dokaj preprost. V mojem dvanajst urnem delavniku mi zmanjka časa, da bi se lotil aktivnosti, ki so zapisane na mojih TODO listah. In zdaj vsak dan ko planiram svoj dan, redno poskrbim, da si iz svojih TODO zapisov izberem vsaj tri zapise ki so ključni za moj uspeh in jih tudi ustrezno časovno planiram v dnevni koledar. 

In ko pride tisti trenutek dneva, kjer je zapisan ta zapis, se do tega zapisa obnašam tako resno, kot da je to zapis sestanka, ki se ga moram udeležiti. Ko v enem dnevu opravim vse tri TODO aktivnosti pa hitro preverim, če lahko v istem dnevu najdem čas za četrti zapis. 

Po enem mesecu takšnega ravnanja se lahko pohvalim, da so vse moje TODO liste prazne, ozrioma so na njih zapisi, ki so sveži, ozrioma še čakajo na pravi termin. 

Vaše TODO zapise ne zapisujete na TODO liste, temveč v vaš koledar ter se do njih obnašajte kot da so sestanek, na katerem morate biti prisotni in prisebni.