Blog

Najboljši kader v turizmu

Kdo potrebuje najboljši kader v turizmu? Najboljbolji hoteli in turistične destinacije, ki se zavedajo, da destinacija ne more biti najboljša, če destinacija nima najboljšega kadra. 

Toda tu naletimo na veliko težavo.

Prva težava je, da turistične destinacije ne znajo oziroma preprosto nimajo časa iskati najboljšega kadra. Zato destinacije izbiro kadra izbirajo glede na prijave na razpisano prosto delovno mesto.  Seveda lahko najdejo odličen kader, vendar je vse skupaj bolj podobno loteriji, zaupanju in detektivskih izkušnjah pri prepoznavi prave osebe.

Druga težava pa se nahaja na strani kadra. Namreč visoko kvalificirani študentje turistike imajo lahko velike težave pri svoji prvi zaposlitvi. Namesto, da bi našli in se zaposlili na top turistični destinaciji, so njihove prve zaposlitve le delno povezane s turizmom. Na takih destinacijah pa kvaliteta umira. 

Torej kako najdti pravo rešitev? Seveda ne moremo pričakovati, da bodo turistične destinacije spremenile svoj sistem razmišljanja in iskanja novega kadra. Najboljši bodo še vedno po sistemu športa na tržišču imeli svoje skavte, ki bodo iskali najboljši kader, vse ostale destinacije pa bodo še vedno iskale svoj kader preko razpisa prostih delovnih mest. 

Torej rešitev je na strani kadra. Osebe, ki b rade delale v turizmu na top lokacijah morajo poskrbeti, da jih skavti najdejo. Rešitev pa se skriva v osebnostnem marketingu. Želite izvedeti več?  Pišite mi na ok@markokotnik.com